Vidar Ericsson/ Ett ton tegel/ 2022

Vidar Ericsson (f 1992 i Örebro, Sverige) studerat måleri på Göteborgs Konstskola 2017 - 2019 och billedkunst på Kunstakademiet i Oslo 2019 – 2022 // Nu verksam i Oslo och Örebro // Jag ser mig främst som målare // Tegelstenarna är en förlängning av det/ ett tredimensionellt måleri // De är plockade runt om i Oslo/ där jag har rört mig/ där stenarna tidigare har haft en funktion och en egen historia // Ett gammalt material som rivits ut och kastats bort // Ett material som jag sedan tidigare är bekant med/ då jag en kort tid jobbade som murare // Skulpturerna är en passning till mitt forna yrke/ ett sätt att bära med mig materialet // Mötet mellan mina erfarenheter inom hantverket och min konst är drivande i arbetet // I ateljén träder subtila skillnader fram i varje sten/ och efter att jag målat dem fylls de med ett nytt innehåll och separata kvalitetér // När de sedan blir ihopparade med andra blir de lika viktiga för helheten som de var innan/ men på ett nytt och mer personligt vis // De får då leva vidare och fylla en ny funktion/ skapa en ny historia //