Sari Naglestad Sangolt/ Arkivet/ 2022

Sari Naglestad Sangolt (1998) Bor og arbeider i Bergen // Bachelor i Kunst fra Kunstakademiet i Bergen (KMD) // Sari har en erfaringsbasert praksis hvor innsanket materiale fra natur og hverdag er utgangspunkt i hva hun ønsker å undersøke og bearbeide videre // Gjennom nysgjerrighet/ observering og fysisk arbeid med kroppen/ utforsker hun hvordan fremheve allerede eksisterende kvaliteter til materiale/ uten å frarøve identiteten // SAMLE/ SORTERE/ REGLER/ er kjerneord i Saris kunstneriske praksis //