Peder Snekvik/ Uten tittel/ 2022

Peder Arne Volden Snekvik (f. 1999) kommer fra Hellandsjøen/ Trøndelag og studerer ved Einar Granum Kunstfagskole i Oslo // Peder tegner/ maler og skulpturerer i store formater eller i serier/ ofte etter minner om former/ landskaper/ situasjoner og opplevelser han har hatt eller vært i/ for så å kombinere og abstrahere dem // Han fascineres av det bevegelige/ og lager bilder fra skuer i forbifarta // For eksempel et spennende landskap eller en form han har sett fra et bussvindu eller i et bål/ Skisseringen hans preges også av dette/ og slik blir det kun tegnet ned og/eller husket deler av det hele som er sett // og det er de delene som blir med videre // Minnet om disse formene og stedene blir grunnlaget for verkene/ samtidig som minnene preges av og bearbeides gjennom nåtiden og hvilken tilstedeværelse eller situasjon han er i når verket skapes //