Utstillingen teller halve enger samler ulike fortolkninger og opplevelser av steder - både som en utforskning av omverden/ og det den består av // Stedene begrenser seg ikke bare til de fysiske rommene rundt oss/ men viser seg også gjennom en glipe til tankerommene bakenfor // 

teller halve enger forteller historier om de stedene vi husker/ de som blir igjen // Om steder som ikke finnes lenger/ men vokser utenfor // Steder som følger drømmenes logikk/ får en ny plass/ gjemmer seg til de blir funnet // Steder verdt å markere/ varder av stein //

Utstillingen teller halve enger vil besøke ulike rom og samtidig bli et midlertidig oppholdssted for det som omgir oss/ og det som ikke synes