HULMUR er en utstillingsplattform som samler unge kunstnere på tvers av ulike kunstuttrykk/ bosted og institusjonell tilknytning // Utstillingsplattformen er uten stedsforankring/ men eksisterer både digitalt og som en omreisende utstillingsturné

HULMUR er initiert av kuratorduo Synne Linge Trygstad og Jenny Hallre Trømborg