Noah Seeland/ Akvarium/ 2022

Noah Seeland (f. 1999) er fra Oslo, studerer for tiden ved Kunstakademiet i Trondheim/ og har bakgrunn fra Prosjektskolen Kunstskole // Noah arbeider i hovedsak med maleri/ og kaller stilen sin for naivistisk // Noahs kunst portretterer gjerne ulike stemninger/ der fargekulør og uttrykk bidrar til en underliggende følelse av melankoli //