Kristin Stubberud/ Benedikte Eide/ Være steder/ 2020

Benedikte Eide (f. 1995) er fra Trondheim, men nå bosatt i Malmø der hun studerer bachelor i fri kunst på Konsthögskolan i Malmö // Kristin Stubberud (f. 1989) kommer fra Rykkinn, og bor for tiden i Drøbak og studerer til å bli landskapsingeniør på Universitetet i Ås/ i tillegg til å ha fullført sin utdannelse i grafisk design fra Kunsthøyskolen i Oslo og arbeidet freelance med film // Begge arbeider med både fysiske og digitale formater/ og har stor interesse for film som verktøy // Verket er et dynamisk samarbeid mellom de to/ som ble til gjennom flere mailer og møter fram og tilbake/ i perioden rett før pandemien