Frida Maureen Hultberg/ Uten tittel/ Bråtebrann/ 2022

Frida Maureen Hultberg (f. 1990) er en norsk kunstner bosatt i Oslo // Hun arbeider primært med tegning/ men også med tekst/ film og foto. Hun har en mastergrad i arkitektur og landskapskunst fra Det Kongelige Akademi i København/ men har de siste par årene arbeidet som kunstner // Frida ønsker å koble det kjente og tilsynelatende forståelige/ som et hus hun kjenner godt/ til den delen av virkeligheten som eksisterer utenfor det kulturelle // Trær og steiner/ vann og himmel/ skjell og fugler/ alt vi tar for gitt som selvsagte elementer rundt oss/ men som samtidig ikke er til å fatte. Verkenes motivkrets tar ofte utgangspunkt i minner som settes videre inn i en mytologisk og kosmologisk kontekst/ Fridas arbeider åpner opp en luke inn til der det stormer og brenner/ råtner og spirer – til naturens uendelig sykluser/ som glimtvis kommer til syne midt i det hverdagslige //